• Zveme vás na úžasnou cestu manželství

Aktuálně

Kurz párového doprovázení 2020

Letošní kurz Párové doprovázení mladých manželů byl v červnu slavnostně zakončen. Přejeme všem absolventům otevřené hlavy a srdce, aby byl k užitku jak jim, tak doprovázeným párům.

Závěrečné práce účastníků kurzu 2019

Napadlo by vás, že je možné závěrečnou práci vyšít? A zajímalo by vás, jak se na párové doprovázení dívá lomový mechanik? Nebo kdo to vlastně je lomový mechanik? :-) Přečtěte si nově publikované závěrečné práce účastníků kurzu párového doprovázení 2019.

Slavnostní zakončení kurzu párového doprovázení 2019

V sobotu 15. června 2019 se uskutečnilo slavnostní zakončení kurzu párového doprovázení v brněnské katedrále s předáním příslušných osvědčení PhDr. Jiřím Pospíšilem, proděkanem pro studium a další vzdělávání Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a s osobním požehnáním a pověřením výkonem služby párového doprovázení Mons. Pavem Konzbulem, pomocným biskupem brněnským.

Přejeme všem novým doprovázejícím párům, aby brzy dostaly příležitost své nově nabyté vědomosti využít v praxi! :-)

Většina lidí si myslí, že tohle je šťastný konec...

... ale tohle je šťastný konec.