• Zveme vás na úžasnou cestu manželství

Párové doprovázení mladých manželů

z podnětu papeže Františka

Doprovázení není vedení nebo předávání zkušeností. Jeho podstatou je schopnost být k dispozici a ochota přemýšlet nad otázkami a starostmi doprovázených. Cílem je posílit vaši naději, že vybudovat krásné manželství se vám podaří. A také povzbudit vaši schopnost hledat dobrá řešení i v obtížnějších situacích, protože v manželství můžeme mít více radostí než starostí.

„Umění doprovázet, to je zout si opánky z nohou před
posvátným územím druhého.“

Papež František

„Je nezbytné novomanžele doprovázet v prvních letech jejich manželského života, aby se oživovalo a prohlubovalo jejich vědomé a svobodné rozhodnutí patřit si a milovat se až do konce.“

Papež František

Jsme jedineční

Chci, abys byl šťastný

Chci, abys byla se mnou v bezpečí

Je to naše cesta!

Zvládneme to?

Máme na to!

Držíte v ruce jedinečné pozvání. Pozvání, které může být aktuální za půl roku od vaší svatby nebo i dříve. To bude záležet na vás.

Je to pozvání na úžasnou cestu manželství. Cestu, na kterou jste se již vydali, ale nemusíte po ní jít sami. Můžete se rozhodnout využít službu, kterou nabízejí farnosti, děkanství a další církevní právnické osoby brněnské diecéze a olomoucké arcidiecéze..

Nazývá se „Párové doprovázení mladých manželů“ a spočívá v tom, že si můžete zvolit starší, již o něco zkušenější manželský pár a domluvit se s ním na setkání.

Tento pár je k doprovázení mladých manželů vyškolen, a to tak, abyste s ním mohli hovořit o věcech, které nějak s vaším začínajícím manželstvím souvisejí. Je zcela na vaší svobodné vůli, o čem ten hovor bude, jak bude dlouhý a jak se uskuteční.

Doprovázející pár jsou manželé, kterým není osud manželství lhostejný. Jdou po stejné cestě jako vy. Nejsou ještě u cíle, ale vyšli už před vámi.

Jak párové doprovázení mladých manželů probíhá?

Osvědčuje se, když se setkání k doprovázení odehrává v bydlišti doprovázených, ale není to podmínkou. Po skončení první návštěvy se můžete rozhodnout, zda se chcete setkat znovu, nebo již ne. K uváženému rozhodnutí je ale dobré setkat se alespoň dvakrát či třikrát. Pokud budete vnímat setkávání jako užitečné a příjemné, je možné využít celou nabídku doprovázení, která by neměla překročit deset setkání.

Odborným garantem celého projektu služby Párové doprovázení mladých  manželů, s písemným souhlasem arcibiskupa Jana Graubnera a biskupa Vojtěcha Cikrleho, je PhDr. Josef Zeman, CSc. (1943): psycholog a psychoterapeut, certifikovaný manželský a rodinný poradce. Po mnohaleté práci ve zdravotnictví založil v roce 1991 Manželskou a rodinnou poradnu Bethesda v Brně. V letech 1996 až 2007 byl ředitelem Národního centra pro rodinu při ČBK. Jeho odborným zaměřením je terapeutická práce se vztahovými a rodinnými problémy a související publikační a přednášková činnost.