• Zveme vás na úžasnou cestu manželství

Iniciace – přelomový okamžik

Iniciace je slovo, které vyslovuji každý den mnohokrát. Není to zrovna obvyklé slovo, pokud se nezabýváte lomovou mechanikou, tedy studiem vzniku (iniciace) a šíření trhlin v materiálech. Při šíření trhlin se dá vždy a doslova mluvit o přelomovém okamžiku.

Iniciace sehrála v mém životě ještě další důležitou roli. Tedy myslím mužský iniciační rituál přechodu do zralé dospělosti. Tradiční kultury měly vždy takový iniciační rituál. Minimálně proto, aby chlapec a stejně i jeho okolí věděli, že již není chlapec, ale muž. Tato jednoduchá věta skrývá mnohem víc, než se na první pohled zdá. Samo vědomí přechodu do dospělosti dodává mnoho odvahy a jde o přelomový okamžik. To je však na zvláštní a zcela jiné vyprávění (viz také http://www.chlapi.cz/home!23).

První přednáška kurzu mě zaujala konstatováním, že manželství je iniciační svátostí. Ano, proč by nebylo. Studiu této iniciace jsme se věnovali 6 víkendů. To není mnoho, přidáváme naštěstí zkušenost našeho žitého manželství. Já se pokusím přidat ještě zkušenost lomového mechanika.

Manželství složitý jak letadlo

Iniciace (jak jsem už naznačoval) je v pojetí lomového mechanika okamžik, kdy vzniká porušení. Porušení může vést například k rozpadu trupu letadla, a tím mít katastrofické následky. Doslova přelomový okamžik. Každá havárie letadla vede k podrobnému zkoumání jejich příčin. Dokonce i vážné podezření na možnost havárie může vést k vyřazení stroje z provozu. Každá havárie vede konstruktéry k tomu, že letadla jsou stále bezpečnější.

Na začátku prostě počítáme s tím, že každá součást letadla, zvláště ta kritická, trhliny nebo vady jim podobné prostě obsahuje. Je naivní myslet si, že ne. Je třeba s trhlinami počítat, součásti kontrolovat a provozovat tak, aby k rozpadu stroje nedošlo. Z počátku trhliny nevidíme. Jsou tak malé, že jsou pouhým okem neviditelné. Snad mikroskopem ano, ale nelze celé letadlo kontrolovat mikroskopem. Pokud známe materiál součástí dobře (a to my známe), umíme spočítat, za jak dlouho se taková neviditelná trhlina umí zvětšit na viditelnou, ale ještě ne kritickou trhlinu. Taková doba je velmi důležitá. To proto, že kritická trhlina se již šíří materiálem tak rychle že ji nelze nijak zastavit. Zkuste třeba jen trochu natrhnout papír. Jistě proč ne, jakmile přestanete působit silou, šíření trhliny v papíru se zastaví. Papír je docela houževnatý materiál. A zkuste trochu nalomit sklo. Jakmile se začne trhlina šířit, šíří se i bez dodání vnější energie a málokdy ji něco zastaví. Některé materiály jsou prostě křehké. Ale zpět k té době, kterou trhlina potřebuje k růstu z okem neviditelné, na okem viditelnou, ale ne kritickou. Takovou dobu technici stanoví jako servisní interval, kdy jde letadlo na prohlídku. O to, aby letadlo bezpečně létalo a nedošlo k rozpadu stroje či jakékoli jiné vážné havárii, se stará velký tým odborníků, kteří letadlo doprovází. Jde přece o život.

Manželství je iniciační svátost, přelomový okamžik. Spojení dvou součástí, které se tak promění ve fungující celek schopný málem létat. Spojení součástí – promiňte, již je načase mluvit o lidech – tedy lidí, kteří vnímají sebe navzájem jako perfektní. Součástí do sebe zapadajících, vzájemně nejvhodnějších. Post iniciační provoz však způsobuje vznik trhlin. Možná je lépe říci, že jen růst trhlin okem neviditelných na trhliny okem rozpoznatelné. S trhlinami je třeba počítat. Čím dřív, tím líp. Trhliny v našich srdcích prostě jsou. Jsou v každém z nás a tím oslabují celek – manželství. Jaké trhliny se objeví a vyniknou a jak rychle se budou šířit, záleží na vlastnostech materiálů jednotlivých součástí manželského letadla (tedy vlastnostech, které si do společného neseme z našich původních domovů) i na vlastnostech vztahu samotného (je křehký, nebo houževnatý?). Pokud materiál známe, můžeme stanovit servisní interval a zároveň vybrat tým, který bude naše letadlo doprovázet tak, aby k rozpadu stroje nedošlo. Jde přece o život.

Servisní kniha, servisní úkony, doporučení pro doprovázený i doprovázející tým:

  • Vždy počítejme s tím, že se objeví vady – problémy – témata. Větší, či menší. To je normální. Poznej je sám, mluv o nich s partnerem.
  • Vždy předpokládejme budoucí vztah. Nejde o to, zda spolu být. Jde o to, jak spolu žít. Jak vztah opravit, abychom mohli společně létat.
  • Neopravujeme výměnným způsobem (příliš nákladné a náročné a s nejistým výsledkem).
  • Druhý člověk (manželka, děti, ale i doprovázený pár) pro mě představuje tajemství, které musím respektovat a nevlamovat se příliš do Božího záměru s nimi. Jak téma uchopit a problém vyřešit, si musí nakonec doprovázený pár najít sám.
  • Pracovat ve dvou je výhoda. Každý se pak může na téma podívat z jiného úhlu a pomoci druhému pochopit, že téma lze vidět i jinak.
  • V rámci servisu platí zásada: Není důležité, kdo má pravdu, důležitý je vztah.

Odvrácená strana našich trhlin

Nemít trhliny? Být bezvadný? Být dokonalý? Strašně těžko se žije s někým dokonalým! A tak přidám na závěr verš z písně Anthem od Leonarda Cohena:

There is a crack, a crack in everything. That's how the light gets in.

Všechno má nějaké trhliny, ale to je způsob, jak se dovnitř může dostat světlo. Přeji pěkné žití s trhlinami...